© Biljartbond Horst-Venray 2022		Webdesign: Rob Berden			Last Update: 08-06-2022
Reglementen en Statuten van BiljartBond Horst - Venray Om een competitie goed te kunnen laten verlopen dienen zoals bij iedere sport regels te zijn die het verloop van de competitie behagen. Het succes van onze biljartbond is dat de leden en het bestuur samen de beslissingen nemen. We biljarten immers met en tegen elkaar. Hierlangs vind u de reglementen en Statuten van BiljartBond Horst - Venray
Reglement Bandstoten Competitie géén los document meer
Reglement en Statuten  Reglement en Statuten Reglement en Statuten  Reglement en Statuten
Reglementen en Statuten Regulier Competitie en PK’s Via onderstaande buttons kunt u het betreffende document downloaden in PDF-file.
Reglementen en Statuten
Reglementen na competitie “Bandstoten”  van BiljartBond Horst - Venray Voor de na competitie “Bandstoten” was destijds een apart reglement opgesteld. Dit reglement is heden ter dagen, net als het reglement van de Persoonlijke Kampioenschappen, opnomen in het reguliere reglement van de BBHV en kunt u via de button aan de linkerzijde van de pagina downloaden.
Dé biljartbond van Horst en Venray e.o.